RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Niniejszy dokument realizuje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych wynikający z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do osób, których dane są przetwarzane przez Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP, w szczególności zaś do:

I. Osób kierujących zapytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dominik Waszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Banacha 18/24, 02-098. Można się ze mną skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na mój adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48791549 307,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • korespondowania z Tobą, w przypadku przesłania do mnie zapytania, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,
 • w celu realizacji usprawiedliwionych moich celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot współpracujący ze mną na podstawie zawartej umowy powierzenia, w związku ze świadczeniem usług hostingowych - Dhosting.pl Sp. z o.o.

Okres retencji danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie – do 12 miesięcy, lub do czasu wycofania zgody,
 • przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do 6 lat.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybym je przetwarzał bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o mój uzasadniony interes,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podajesz dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia ze mną korespondencji.

II. Klientów

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dominik Waszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 18/24, 02-097. Można się ze mną skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na mój adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48791549307,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji świadczonych przeze mnie usług, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, w zakresie danych teleadresowych,
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na mnie, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej, w przypadku gdy zechcesz abym wystawił Ci fakturę za świadczone usługi,
 • w celu realizacji usprawiedliwionych moich celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
 • na podstawie udzielonej zgody, w zakresie danych które udostępnisz mi wypełniając „formularz wstępny” na stronie www lub też „formularz po sesji”.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak Urząd Skarbowy – w zakresie danych księgowych oraz podmioty współpracujące ze mną na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych - Dhosting.pl Sp. z o.o.,
 • księgowych (w zakresie danych księgowych) - Pogotowie Rachunkowe Karolina Wit.

Okres retencji danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • do 6 lat, w zakresie danych księgowych, których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia terapii, zgodnie z Art. 74 Ustawy o rachunkowości,
 • do czasu odwołania zgody – nie dłużej niż 6 m-cy od czasu zakończenia terapii,
 • do czasu przedawnienia roszczeń, w zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybym je przetwarzał bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa lub zgoda,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o mój uzasadniony interes,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem świadczenia przeze mnie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

III. Dostawców i Kontrahentów

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dominik Waszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 18/24, 02-097 Można się ze mną skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na mój adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48791549307,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy, lub w związku ze świadczeniem usług (w ramach zawartej umowy), zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na mnie, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej,
 • w celu realizacji usprawiedliwionych moich celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak Urząd Skarbowy oraz podmioty współpracujące ze mną na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych - Dhosting.pl Sp. z o.o.,
 • księgowych - Pogotowie Rachunkowe Karolina Wit.

Okres retencji danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • do 6 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o rachunkowości,
 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybym je przetwarzał bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o mój uzasadniony interes
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem nawiązania ze mną współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy.

Gabinet w Warszawie

Al. Niepodległości 161 m. 5
02-555 Warszawa
+48 791 549 307
info@dominikwaszek.com

Numer rachunku bankowego:Gabinet Terapeutyczny
Dominik Waszek GQHP

30 1090 1043 0000 0001 4354 1590


IBAN
(do przelewów zagranicznych):

PL30 1090 1043 0000 0001 4354 1590